Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống quản lý toàn bộ doanh nghiệp: kế toán, khách hàng, kho bãi, vận chuyển, nhân sự... cho Công ty Gạch Việt Nhật