Hệ thống hoạch định nhân lực ERP

Hợp nhất và tối ưu hoá các nguồn lực kinh doanh và công nghệ để giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung vào công việc sản xuất kinh doanh.

Feature 1
 • Triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp
 • Tư vấn và giám sát triển khai ERP
 • Cho thuê nhân sự triển khai ERP
 • Cung cấp dịch vụ ERP Online

Hệ thống quản lý khách hàng CRM

Giúp quản lý toàn bộ thông tin của các khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp nhằm chăm sóc và nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt hơn.

Feature 1
 • Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý khâu chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo phân tích

Hệ thống quản lý kế toán

Phát triển hệ thống quản lý kế toán chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau với tính năng tiên tiến, giao diện dễ sử dụng, tính bảo mật cao.

Feature 1
 • Công cụ quản trị mạnh, kèm theo nhiều tiện ích
 • Tuỳ biến theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt thời gian sử dụng