1

Giới thiệu


Công ty Giải pháp Phần mềm Long Vân được thành lập từ năm 2012 và hoạt động chính trong lĩnh vực phần mềm. Chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp và ứng dụng CNTT.


Sứ mệnh


Một sản phẩm phần mềm tốt không những phải thực hiện tốt những nghiệp vụ doanh nghiệp yêu cầu, mà còn phải tạo sự tiện lợi, dễ dàng trong sử dụng, và phải là một công cụ hỗ trợ nhằm mang lại hiệu quả công việc tốt nhất cho các doanh nghiệp khi sử dụng.


Long Vân mong muốn góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.